Bel ons

Reisvoorwaarden

Bushland-banner-1

Reisvoorwaarden

Alle reizen van Bushland Safari’s worden uitgevoerd conform de reisvoorwaarden zoals beschreven. Na boeking sturen wij u de dagprogramma’s deze zijn vrij gedetailleerd weergegeven om een zo goed mogelijk beeld te geven van de geplande invulling van de reis. Toch zijn er factoren die invloed kunnen hebben op de uitvoering. Als bepaalde omstandigheden daartoe aanleiding geven behouden wij ons nadrukkelijk het recht voor om –vooraf of ter plaatse – wijzigingen in route, dagindeling, overnachtingen, vervoer of excursies aan te brengen. U kunt er in zo’n geval natuurlijk van op aan dat wij onze uiterste best zullen doen om de kwaliteit en het karakter van de reis zoveel mogelijk te handhaven. Eventuele reis- en verblijfskosten die als gevolg van overmachtssituaties gemaakt worden kunnen voor rekening van de deelnemers komen.

(Aan)betalingsvoorwaarden:
De aanbetaling bedraagt 20% van de totale reissom, en dient u na ontvangst van de factuur te voldoen. Het restant van de
reissom dient uiterlijk 50 dagen voor de vertrekdatum van de reis betaald te zijn. Bij een boeking binnen 50 dagen voor vertrek dient de volledige reissom direct na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

Annuleringsvoorwaarden:
Tot 50 dagen voor vertrek 20% van de reissom, vanaf 50 dagen tot 40 dagen voor vertrek 30% van de reissom, vanaf 40 tot 25 dagen voor vertrek 50% van de reissom, vanaf 25 tot 14 dagen voor vertrek 75% van de reissom, vanaf 14 tot 7 dagen voor vertrek 90% van de reissom, binnen 7 dagen voor vertrek de volledige reissom. Bij een wijziging na boeking uwerzijds worden€150,00 wijzigingskosten in rekening gebracht.

Prijzen:
Alle prijzen zijn per persoon, op basis van deelname van minimaal 2 personen (tenzij anders aangegeven) en in Euro’s. Brandstoftoeslagen, visumkosten, verzekeringen, vertrek- of veiligheidsbelastingen en persoonlijke uitgaven zijn nooit in de reissom inbegrepen tenzij anders aangegeven.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en kennelijke fouten. Onze offertes zijn maximaal twee weken geldig.

Facturering:
Na de bevestiging van uw boeking ontvangt u een factuur waarop de details van uw boeking staan vermeld. De aanbetaling bedraagt 20% van de reissom en dient per omgaande te worden voldaan. Op onze boekingen rekenen wij een€35,00eenmaligperboekingedrag aan administratiekosten.

Reisbescheiden:
Na boeking ontvangt u uitgebreide reisinformatie.

Verzekeringen:
U bent verplicht verzekerd op reis te gaan. Een annulerings – en (doorlopende) reis verzekering dient u af te sluiten bij uw
bank of verzekeringsadviseur. Voor wat betreft de reisverzekering kijk goed naar het dekkingsgebied (wereld).

Visa:
U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van uw benodigde visum. U kunt dit voor vertrek bij de Ambassade of ter plaatse aanvragen.

Huurovereenkomst Landrover:
Verplichtingen verhuurder:
De verhuurder is verplicht de Land Rover Defender als volgt ter beschikking te stellen;
a.Tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke eisen;
b.In goede staat en compleet met eventuele inventaris en toebehoren;
c.Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs;
d.Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van de Land Rover Defender;
e.Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke of materiele schade van de huurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de Land Rover Defender, mechanische storing of aanrijdingsschade.

Verplichtingen huurder:
De huurder is verplicht;
a.De verschuldigde reissom te voldoen, ook al gebruikt hij de Land Rover Defender niet;
b.De Land Rover Defender zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken en geen veranderingen aan te brengen;
c.De instructies van de verhuurder en of begeleider op te volgen;
d.De Land Rover Defender niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren;
e.Zorg te dragen dat alleen hijzelf of de gemachtigde bestuurder (s) de Land Rover Defender bestuurt, een ieder tenminste 3 jaar in het bezit van een geldig Nederlands Rijbewijs voor de categorie B (E) en 25 jaar of ouder is.

Kosten en Schade;
a.De kosten die direct verband houden met het gebruik van de Land Rover Defender o.a. reparatie banden, leges, boetes en gerechtskosten etc, komen voor rekening van de huurder.
b.De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de verhuurder.
c.Ten alle tijden dient de huurder zich met de verhuurder in contact te stellen voor het oplossen van mechanische defecten.
d.De door de huurder op eigen initiatief, zonder toestemming van de verhuurder, herstelde gebreken of reparatie (s), in de ruimste zin van het woord, worden nimmer door de verhuurder vergoed.
e.Bij elke schade door verlies, diefstal, in beslag of beschadiging van de Land Rover Defender, inventaris en toebehoren, treedt de huurder in overleg met de verhuurder. De huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructie van de verhuurder.
f.De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de daarmee verband houdende sleep- en transportkosten, tenzij deze niet aan hem kunnen worden toegerekend.
g.Indien beslagname plaats vindt door de overheid omdat naar mening van de overheid met de Land Rover Defender verdovende middelen worden vervoerd of anderszins, al dan niet te kwader of ter goeder trouw, is de huurder verplicht tot vergoeding van de volledige geleden materiele schade van de verhuurder. De door de verhuurder te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder.

Klik hier voor ons contactformulier.

Bushland-banner-2